Date istorice

Acasa » Regiune » Date istorice

Oraşul s-a format prin comasarea mai multor sate de oieri. El a fost atestat pentru prima dată într-un hrisov al lui Radu cel Mare de la 1502. Există indicii documentare cum că ar fi existat din timpul lui Mircea cel Bătrân, însă cea mai sigură dată a atestării rămâne cea de la 1502. În 1847 a luat fiinţă Plaiul Novaci, cu un important punct de vamă. Statutul de oraş a fost primit abia în 1968, după comasarea satelor Novaci Români şi Novaci Ungureni.